Софтуерни решения за управление
на недвижима собственост

Осигурете качествена работна и жилищна среда
за обитателите на управляваните от вас сгради.

Иновативен фасилити и пропърти мениджмънт

data

Събирате всички данни за сградите в една платформа

effect

Постигате ефективна комуникация с
ползвателите на сградите

resources

Оптимизирате управлението на наличните ресурси

automation

Автоматизирате
разпределението на разходи

settings

Ускорявате и оптимизирате дейностите по поддръжката

report

Автоматизирате процеса по отчитане на данни от системи

Интелигентните решения - ключът към успеха

Съвременните технологии позволяват да поставите обитателите
на сградите в центъра на вашите дейности и да повишите тяхната
удовлетвореност и лоялност.

property-management

Управление на площи

Организирате собствеността, следите заетостта на площите и разполагате с цялата необходима информация в една платформа.

financial-management

Управление на
финансови отношения

Имате пълен поглед върху движението и състоянието на финансовите потоци и
гарантирате прозрачност.

budget-management

Управление на бюджет

Планирате ефективно управлението на ресурсите и идентифицирате възможности
за тяхната оптимизация.

maintenance-management

Управление на
поддръжката и заявките

Осигурете комфорта на вашите клиенти и гладкото функциониране на сградата с ефективна поддръжка.

contract-management

Управление на наемни отношения

Осигурявате спокойствие за вас и за собствениците и наемателите в управляваните от вас сгради чрез следене и коректно изпълнение на условията по договорите.

communication-management

Управление на комуникацията
с ползвателите

Получавате канал за двустранна комуникация с обитателите на сградата, подобрявате тяхната информираност и ангажираност.

Една платформа, много приложения

Софтуерните решения в платформата FM Center ви позволяват да посрещате бързо и лесно нуждите на клиентите, наемателите и ползвателите на сградите. Независимо дали управлявате бизнес, жилищни или мултифункционални комплекси.

workplace

Бизнес сгради и комплекси

Осигурявате оптимално разпределение на наличните площи, високо ниво на комфорт на работната среда, спазване на договорните отношения и висока отчетност.

residential

Жилищни и ваканционни комплекси

Посрещате очакванията на наематели и собственици за интелигентно управление на сградата, ефективна комуникация, прозрачни финансови отношения.

complexes

Мултифункционални комплекси

Посрещате съвременните тенденции на пазара и предлагате цялостна услуга по поддръжка и управление на различни видове площи в един комплекс.

Посрещате нуждите на заинтересованите страни

tick

Осигурявате възможност на обитателите за бърза връзка с вас и подаване на онлайн сигнали, заявки и въпроси (Help Desk).

tick

Поддържате ефективни отношения с наемателите, като гарантирате спазването на важни събития по договори и посрещане на крайни срокове.

tick

Предоставяте прозрачно управление чрез детайлни месечни справки за задълженията като разпределяте разходите автоматично.

office-workers
tick

Генерирате комплексни и персонализирани справки и отчети в рамките на секунди – за приходи/разходи, за заетост на наемните площи, за ефективност на обекта, за изпълнение на SLAs и др.

tick

Предоставяте различни финансови отчети и подпомагате вземането на аргументирани стратегически решения за растежа на бизнеса.

tick

Гарантирате надеждността на изчисленията и данните като минимизирате риска от допускане на грешка.

management
tick

Предоставяте на вашите клиенти прозрачни финансови отношения и лесен достъп до информация за платени и дължими сметки, новини, събития и др.

tick

Осигурявате удобството на живущите в сградите с помощта на новите технологии, възможност за онлайн плащания и тяхната проследимост.

tick

Добавяте стойност в отношенията с наемателите, които получават възможност да се възползват от допълнителни услуги (поръчка на храна, автомобил под наем, услуги по чистота и др.).

residents
tick

Разполагате с централизирана система с актуална информация за клиенти, партньори, доставчици, подизпълнители и др.

tick

Извличате всички необходими данни за попълване на договори, приемо-предавателни протоколи и други документи в рамките на секунди.

tick

Осигурявате си възможност за делегиране на задачи, проследявате статуса на изпълнение, съхранявате информацията за изразходвано време и ресурси.

vendors
office-workers
tick

Осигурявате възможност на обитателите за бърза връзка с вас и подаване на онлайн сигнали, заявки и въпроси (Help Desk).

tick

Поддържате ефективни отношения с наемателите, като гарантирате спазването на важни събития по договори и посрещане на крайни срокове.

tick

Предоставяте прозрачно управление чрез детайлни месечни справки за задълженията като разпределяте разходите автоматично.

management
tick

Генерирате комплексни и персонализирани справки и отчети в рамките на секунди – за приходи/разходи, за заетост на наемните площи, за ефективност на обекта, за изпълнение на SLAs и др.

tick

Предоставяте различни финансови отчети и подпомагате вземането на аргументирани стратегически решения за растежа на бизнеса.

tick

Гарантирате надеждността на изчисленията и данните като минимизирате риска от допускане на грешка.

residents
tick

Предоставяте на вашите клиенти прозрачни финансови отношения и лесен достъп до информация за платени и дължими сметки, новини, събития и др.

tick

Осигурявате удобството на живущите в сградите с помощта на новите технологии, възможност за онлайн плащания и тяхната проследимост.

tick

Добавяте стойност в отношенията с наемателите, които получават възможност да се възползват от допълнителни услуги (поръчка на храна, автомобил под наем, услуги по чистота и др.).

vendors
tick

Разполагате с централизирана система с актуална информация за клиенти, партньори, доставчици, подизпълнители и др.

tick

Извличате всички необходими данни за попълване на договори, приемо-предавателни протоколи и други документи в рамките на секунди.

tick

Осигурявате си възможност за делегиране на задачи, проследявате статуса на изпълнение, съхранявате информацията за изразходвано време и ресурси.

Вижте FM Center
в действие

Заявете персонализирана демонстрация, където ще отговорим на вашите специфични въпроси и ще ви покажем как софтуерът може да отговори на вашите конкретни нужди.

Заявете демо